Boek Voor en tijdens de oorlog. Belevenissen van een jongmens uit Apeldoorn

06/01/2017
/ / /
Comments Closed

Boek 'Voor en tijdens de oorlog'

Maut Kool heeft Duitsland nog als vakantieland gekend voor Hitler aan de macht kwam. Hij zag hoe veel Duitsers in de crisisjaren Hitler het voordeel van de twijfel gaven. Met enkele unieke ervaringen nam hij waar, hoe het Duitse volk door het naziregiem allengs werd gegijzeld. De eerste bezettingsjaren studeerde hij thuis. Het verhaal wordt weer opgepakt toen in 1943 enkele jonge joodse mensen bij zijn ouders aanklopten om onder te duiken. Met de betrekkelijke rust was het daarna gedaan. Hij moest als ongeschoold hulparbeider naar Duitsland. Vanaf het moment dat hij de benen neemt naar een bedrijf van waaruit hij zou kunnen onderduiken, komt hij vanuit de ene bedreigende situatie in de andere. Zo luistert hij naar de Engelse zender met iemand die connecties had met de Gestapo. Toch waarschuwt deze net op tijd dat ze hem gaan oppakken. Hij ontkomt naar Berlijn waar hij in de Prinz Albrecht gevangenis belandt. Ook dat loopt goed af. In januari 1944 duikt hij onder bij boeren in Twente, ook met enkele spannende momenten. Na de slag om Arnhem komt hij thuis in Apeldoorn, waar hij de laatste maanden voor de bevrijding meemaakt.

Maut Kool woont met zijn vrouw Marietje nog steeds in Apeldoorn. Hij schreef dit relaas in april tot juni 2008. Dit autobiografisch verhaal komt niet van een held of meeloper en geeft daardoor een authentiek beeld van wat een gewone Nederlander kon overkomen in tijden van spanning, oorlog en bezetting.   Dat bij oudere mensen het verleden steeds meer naar boven komt is normaal. Maar een eruptie van herinneringen als deze is buitengewoon. Al lezende blijf je geboeid tot het eind in 1945. Tegelijkertijd krijg je de indruk dat hier een markant karakter gevormd werd en zich heel persoonlijk manifesteert.  Een zogenaamd egodocument dat het waard is door een breed lezerspubliek van alle leeftijden gelezen te worden.

'Voor tijdens de oorlog' is onder andere verkrijgbaar in de CODA Winkel, hoek Vosselmanstraat - Roggestraat.

Comments are closed.