Afkortingen en begrippen

AD: Arbeidsdienst.
AKU: Algemene Kunstzijde Unie te Arnhem.
ANP: Algemeen Nederlands Persbureau.
ANWB: Algemene Nederlandse Wielrijders Bond.
ARP: Antirevolutionaire Partij.
BAB: Bureau voor de Afvoer van de Burgerbevolking.
BARA: Bureau voor de Afvoer van het Regeringsapparaat.
BBC: British Broadcasting Corporation. Britse omroeporganisatie.
B en W: Burgemeester en Wethouders.
Bonnen/Bonkaarten: distributie/verdeling van schaarse goederen met bonnen. Bij voorbeeld als je suiker of kleren kocht moest je niet alleen betalen maar ook een bon inleveren. Vanaf 1941 kon je bijna niets meer kopen zonder bonnen. In de krant stond welke bonnen er in een bepaalde week of maand geldig waren.
BPM: Bataafse Petroleum Maatschappij (Shell)
BRUL: Comité voor Bevredigende Rechtspraak en Uitwijzing van Landverraders.
BS: Binnenlandse Strijdkrachten.
BVG: Burger Verzets Groep. Onbewapende groep voor de zogenaamde 'Kleine Sabotage'.
CCD: Crisis Controle Dienst.
CHU: Christelijk-Historische Unie.
CID: Centrale Inlichtingen Dienst.
EHBO: Eerste Hulp Bij Ongelukken.
FC: Falsificatie Commissie. Vervalsingcentrale. Gevestigd in Nijmegen en later verplaatst.
GDN: Geheime Dienst Nederland.
Geallieerden: zesentwintig landen die in 1942 een bondgenootschap vormden tegen Duitsland en zijn bondgenoten.
Gestapo: Geheime Staats Polizei.
HARK: hulporganisatie voor de geteisterde gebieden.
HBS: Hogere Burger School.
KP: Knokploegen. Kernploeg van actieve verzetsmannen die zich bezig hielden met overvallen op distributiekantoren en gevangenissen.
KDF: Kraft durch Freude. Welzijnsorganisatie van de Duitse krijgsmacht.
Kripo: Kriminalpolizei.
LBD: Lucht Beschermings Dienst.
LKP: Landelijke Knok Ploegen. Het hoofdkwartier was in Rotterdam.
LO: Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers.
MG: Militair Gezag.
MH: Maatschappelijk Hulpbetoon.
Munitie: kogels voor geweren.
NAC: Nieuwe Apeldoornsche Courant.
NAD: Nederlandsche Arbeids Dienst.
NAF: Nederlandsche Arbeidsfront.
Nappers: Niet bij het Arbeids Proces ingeschakelden.
NAZI: afkorting van Nationaal-Socialistisch.
NBS: Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten.
NOS: steunfonds aan familieleden van gevallenen.
NSB: Nationaal-Socialistische Beweging. In 1931 opgericht. De leider was Anton Mussert. In januari had de NSB 1.000 leden en begin 1935 al 33.000. In april 1935 stemden al 295.000 mensen op de NSB en in 1937 ´nog maar´ 171.000
NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei.
NSF: Nationaal Steun Fonds.
NSNAP: Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij - Van Rappard. Een partij die volledige aansluiting bij Duitsland wilde.
NSVO: een NSB organisatie.
NU: Nederlandsche Unie.
NVB: Nederlandse Volks Beweging.
NVV: Nederlandse Vereniging van Vakverenigingen.
OD: Orde Dienst. Illegale organisatie waarvan vele officieren van het voormalige Nederlandse leger deel uitmaakten.
OKH: OberKommando des Heeres.
OKL: Ober Kommando der Luftwaffe.
OKW: OberKommando der Wehrmacht.
PBC: Persoons Bewijs Centrale te Amsterdam. Van hieruit werden de vervalsingen gedistribueerd.
PGEM: Provinciale Gelderse Electriciteits Maatschappij, nu NUON.
POD: Politieke Opsporings Dienst.
PTT: Post Telegraaf Telefoon [nu KPN].
PVC: Plaatselijke Verdelingscommissie. Daarin zijn de groot- en kleinhandelaren en de gemeente vertegenwoordigd en een vertegenwoordigster van de gebruikers.
RAF: Royal Air Force. Militaire luchtmacht van Engeland.
REME: een Nederlands legeronderdeel.
SA: Sturm Abteilung.
SD: Sicherheitsdienst: Veiligheidsdienst van de SS en het centrale orgaan van de centrale veiligheidsdienst van het rijk waartoe de Gestapo, de Kriminalpolizei en de SD.
SDAP: Sociaal-Democratische Arbeiders Partij.
Seyss-Inquart: geboren in Stannern bij Iglau in Moravië op 22 juli 1892 en na veroordeling opgehangen te Neurenberg op 16 oktober 1946.
SG: Secretaris Generaal.
SS: Schutz-Staffeln. Keurkorps van Hitlers NAZI-partij. Paramilitaire organisatie. De leden droegen zwarte uniformen. Velen van hen werkten in concentratiekampen.
Stengun: vuurwapen waarmee je naast schot voor schot ook snelvuur kunt geven. Soort lichte mitrailleur.
Tankgracht: een gegraven gracht dwars door het landschap als hindernis voor oprukkende tanks.
TBC: Tuberculose.
TN: Technische Noodhulp in Tivoli.
Tricot-fabriek: fabriek aan de Fabriekstraat waar vliegtuigmotoren werden gerepareerd.
V-1 en V-2: Vergeltungswaffen 1 en 2.
VDM: Volksdienst Deutsche Mittelstelle. Deze instelling staat direct onder Himmler en is ingedeeld bij de SS.
WA: Weerbaarheidsafdeling, knokploeg van de NSB. De leden droegen een zwart uniform met pet.
WHN: Winter Hulp Nederland.
Z-kaarten: registratie van de Nederlandse bevolking.