Herinneringen aan de oorlogsjaren in Loenen

12/08/2019
/ / /
Comments Closed

De oorlog heeft het dorpje Loenen niet onberoerd gelaten. Jan Janssen en Adriaan Klomp van Stichting Historie Loenen gingen in gesprek met oudere Loenenaren over het oorlogsverleden, bundelden deze informatie en besloten deze verzameling gesprekken verder uit te werken en in boekvorm uit te brengen.
Loenen en de bossen er omheen zijn een geheel. In de oorlogsjaren vormde dat een schuilplaats voor velen die met hulp van de plaatselijke bevolking wisten te ontkomen aan de bezetter. Ook had Loenen te maken met de evacuatie van Arnhem in september 1944; in korte tijd verdubbelde het inwonersaantal. De bommen op het stations koffiehuis Boschoord in december 1944 en de V-1 die het dorp in februari 1945 trof waren rampzalige gebeurtenissen, waarbij veel dorpsbewoners en Arnhemse evacuees omkwamen. Verder herinneren de oudere Loenenaren zich de vliegtuigcrashes, de ondergang van het mooie hotel Zilven en de klokken die uit de Loenense kerken werden gehaald. Zij vertelden ook verhalen over onderduikers in en rondom het dorp, over mensen van het verzet en uiteraard over de bevrijding. Het is een boek van Loenense herinneringen, een stukje geschiedenis van het dorp dat niet in archieven is terug te vinden, maar zeker niet verloren mag gaan.
Het ISBN nr. is 9789090318134 en het boek is te koop voor € 25 bij
Boekhandel Hendriks, Stuyvenburchstraat 36, 6961 CW Eerbeek, 0313 651282, info@hendriks-boekkantoor.nl of bij
Jan Janssen, 055-5052344 of 06-20218575, riajanjanssen@gmail.com

Read More

Nieuw boek ‘Straatnamen voor verzetsstrijders’

20/02/2019
/ / /
Comments Closed

In februari 2019 verschenen: het boek ‘Straatnamen voor verzetsstrijders eerbetoon in een nieuwe wijk’, geschreven door de werkgroep Gedenken/Herdenken.
Sinds begin 2019 is er een nieuwe woonwijk in Apeldoorn-Zuid, waarin de twaalf straten zijn vernoemd naar verzetsstrijders: mannen en vrouwen, van alle rangen, standen en leeftijden, burgers en militairen. Enkelen overleefden de oorlog, de meesten kwamen om het leven in een concentratiekamp of voor een vuurpeloton. Zij vormen een afspiegeling van het brede Apeldoorns verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Straatnamen voor verzetsstrijders vertelt in het kort hun levensverhaal.

Het boekje is uitgegeven door de Stichting bevrijding ’45 met steun van de gemeente Apeldoorn, kost € 9,95 en is te verkrijgen bij de boekhandel Nawijn & Polak, Marktplein 24, 7311 LR Apeldoorn. ISBN 978 94-6228-867-6.

Meer over dit nieuwe boek hier op website van de De Stentor.

Read More

Micha de Winter herdenkt Apeldoornsche Bosch

29/01/2019
/ / /
Comments Closed

Op 28 januari 2019 heeft professor Micha de Winter (zoon van een oud-medewerker van het Apeldoornsche Bosch) in zijn toespraak de lotgevallen van zijn familie in relatie tot het Apeldoornsche Bosch op indringende wijze naar voren gebracht en een pleidooi gehouden voor een educatief herinneringscentrum op het terrein van ’s Heeren Loo Groot Schuylenburg.
U kunt professor De Winter’s toespraak hier lezen.

Read More

Heruitgave boek Arnhem Spookstad

23/05/2018
/ / /
Comments Closed

Recent is verschenen bij uitgeverij Sycorax een herdruk van het in 1995 verschenen boek ‘Arnhem Spookstad’ Dat was het resultaat van een project van o.a. Arnhems Dagblad naar aanleiding van de 50e herdenking van de Slag om Arnhem in 1994. Het is een verzameling van ooggetuigeverslagen en herinneringen aan de Slag, de daarop volgende evacuatie en de terugkeer in de totaal vernielde stad. Veel evacuees kwamen in Apeldoorn terecht, met soms fatale gevolgen.
Het boek is allang niet meer te koop en veel ooggetuigen zijn inmiddels overleden. Maar hun vaak ontroerende, aangrijpende, humoristische en menselijke verhalen mogen niet verloren gaan. Daarom heeft uitgeverij Sycorax besloten een herdruk te verzorgen. Het boek is aangevuld met een hoofdstuk over de vraag of een gewonnen Slag om Arnhem tot de bevrijding van Nederland had geleid.

Over Arnhem Spookstad
Direct na de mislukte Slag om Arnhem, in de late septemberdagen van 1944, vond de grootste exodus plaats uit de Nederlandse geschiedenis. Alle bewoners van Arnhem en omgeving kregen het Duitse bevel te evacueren; ze mochten zelf weten waarheen: Zo’n 95.000 mensen werden de stad uit gejaagd, terwijl in de volgende weken nog eens ruim 50.000 evacuees uit de Betuwe en elders langs de Rijn hun huizen moesten verlaten. Arnhem werd een spookstad. De lege huizen werden geplunderd; grote delen van de stad werden verwoest of in brand gestoken.
Dit boek bevat openhartige, bewogen, soms vermakelijke en meeslepende verhalen van ooggetuigen zelf. Van de hoop dat de Slag die om Arnhem woedde zou leiden tot de bevrijding van het land na ruim vier jaar oorlog via het bevel te vertrekken en de verwarring wáár tijdelijk een nieuw onderkomen te vinden en uiteindelijk de terugkeer van de bewoners in hun vrijwel totaal verwoeste stad.
Het boek ontstond als project van de Wegener-dagbladen in Arnhem, Apeldoorn en Deventer toen in 1994, bij de nadering van de 50e herdenking van de Slag om Arnhem, lezers werden opgeroepen hun herinneringen op te schrijven ‘alsof het net gebeurd was’. Dat leverde een stroom indrukwekkende reacties op. De meeste verhalen gingen over de evacuatie. Het waren nuchtere en menselijke beschrijvingen, ontroerende, aangrijpende, humoristische, emotionele, kostelijke en vertederende verslagen, over opmerkelijke, ernstige, verdrietige, ingrijpende en grappige gebeurtenissen, onderweg of in al dan niet gastvrije onderkomens.
Maar het was onmogelijk de vaak kostelijke lectuur te verdelen over de daarvoor beschikbare krantenpagina’s. Veel indrukwekkende verhalen ‘haalden’ de krant niet. Daaruit ontstond het idee de evacuatie. Die werd gerealiseerd aan het begin van de Apeldoornseweg, waar veel Arnhemmers hun zwerftocht door Noord-Nederland begonnen. ‘Arnhem Spookstad’ verscheen voor het eerst op 14 april 1995, toen de ontvolkte stad daadwerkelijk werd bevrijd.
Het boek is allang niet meer te koop en antiquarisch slechts moeizaam te vinden. Veel van de ooggetuigen zijn inmiddels overleden. Maar hun verhalen mogen niet verloren gaan. Daarom is besloten een heruitgave te verzorgen van het oorspronkelijke boek uit 1995. De tekst is aangevuld met een hoofdstuk over de mogelijk consequenties van een gewonnen Slag om Arnhem, die volgens dr. Loe de Jong niet tot de bevrijding van Nederland zou hebben geleid, want dat was het plan niet.

André Horlings: Arnhem Spookstad – Ooggetuigeverslagen van de Slag en evacuatie
ISBN 9789492404121
188 pagina’s, geïllustreerd
prijs € 18,95,
Uitgeverij Sycorax

Read More

Nieuw jeugdboek van Jan Heerze: GEVAARLIJK GEHEIM

15/02/2018
/ / /
Comments Closed

Nieuw jeugdboek van Jan Heerze: GEVAARLIJK GEHEIM

Volwassen worden in oorlogstijd

Duitsers!
Ward remt. Een rood-wit hek staat dwars over de straat.
Vier soldaten. Twee overvalwagens.
Een van de soldaten wijst op zijn fietstassen. ‘Aufmachen.’
Wards handen trillen als hij de riempjes losmaakt.
De tassen zijn leeg, maar als ze hem fouilleren…

September 1942. Ward brengt illegale krantjes rond voor zijn broer, die in het verzet zit. Als hij ontdekt hoeveel gevaar hij loopt, vraagt hij Minke mee. Een jongen en een meisje samen zijn minder verdacht.

Wards broer moet onderduiken. Klasgenoten verdwijnen. Een joodse vriendin is in gevaar. De oorlog komt steeds dichterbij. En Minke ook…

Read More

Apeldoornse oorlogskranten online

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

Apeldoornse kranten uit de oorlogsjaren online

Bijna 2.000 kranten uit de oorlogsjaren zijn online te bekijken en te doorzoeken op www.Delpher.nl. De kranten, uit de collecties van CODA Archief en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zijn de afgelopen jaren geconserveerd en gescand. Op Delpher stelt de Koninklijk Bibliotheek miljoenen Nederlandse kranten beschikbaar. Klik hier voor een selectie van de Apeldoornse oorlogskranten.

Nieuwe Apeldoornsche Courant van 5 maart 1942

Een aantal tijdens de oorlogsjaren in Apeldoorn legaal en illegaal uitgegeven kranten is gedigitaliseerd door de Koninklijke Bibliotheek en online beschikbaar op de historische kra nten-website van Delpher. Het gaat om nummers van de volgende kranten:
- Nieuwe Apeldoornsche Courant
- Oranje-bode
- De Vrije stem
- De Stem der vrijheid
- Vrij onverveerd
- De Ondergrondsche koerier
- Apeldoornsche courant
- De Waarnemer
- Het Vloeitje

Read More

Hanna’s reis te koop in de CODA winkel

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

Hanna's reis

Het is oorlog en de Joden mogen niets meer van de Duitsers. De Joodse Hanna werkt als dienstmeisje bij een ouder echtpaar. Ze ontmoet Anneke en samen spelen ze een gevaarlijk spel: ik durf wat jij niet durft! Hanna durft meer dan goed voor haar is en wordt regelmatig door de politie opgepakt. Uiteindelijk wordt ze naar het Paedagogium Achisomog gestuurd, een Joods tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen in Apeldoorn. Haar ouders denken dat ze daar veilig is. Maar dat pakt heel anders uit.

Dit leesboek voor kinderen is geschreven in opdracht van CODA. Het belangrijkste thema van het boek, de ontruiming van het Apeldoornse Bosch op 22 januari 1943, heeft enorme impact gehad op de geschiedenis van Apeldoorn. CODA vindt het van belang dat dit verhaal vastgelegd wordt en heeft Martine Letterie gevraagd het in een kinderboek te verwerken. Rondom dit boek verschijnt in opdracht van CODA medio 2012 educatief materiaal. Hiermee wordt het verhaal in een breder verband geplaatst en past het in één van de vensters van de cultuur-historische canon zoals tegenwoordig gebruikt in de geschiedenislessen. Alle basisscholen in Apeldoorn ontvangen van de Gemeente Apeldoorn twee exemplaren van deze titel.

Vanaf 10 jaarPrijs: € 14,95Uitgeverij LeopoldOmslagontwerp Annemieke GroenhuijzenFormaat 14,5 x 22 cm, Omvang 144 bladzijdenNUR 284ISBN 978 90 258 5928 2
Ook als e-book verkrijgbaar.

Meer informatie over Hanna's reis treft u aan op de website www.hannasreis.nl

U kunt het boek bestellen via de webwinkel van CODA of rechtstreeks kopen in de CODA winkel. Met de aanschaf draagt u bij aan de totstandkoming van het educatieve materiaal.
CODA, Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn

Voor meer informatie:
Elske de Jong, communicatiemedewerker CODA, e.dejong@coda-apeldoorn.nl, telefoon: 06 - 5494 6169

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.


Read More

Apeldoorn met 2 luisterstenen opgenomen in ‘Liberation Route’

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

Luisterstenen Liberation Route

De steen bij het sluisje (Foto: Jelle Reitsma)

Bij het Canadees Bevrijdingsmonument 'de man met de twee hoeden' en  bij het Sluisje zijn zogenaamde luisterstenen geplaatst. Deze stenen verwijzen naar een telefoonnummer. De beller krijgt een verhaal te horen over de gebeurtenissen die in de bevrijdingsdagen op deze plek plaatsvonden of over de speciale betekenis van deze plek in relatie tot de bevrijding.

In het kader van de Liberation Route zijn op tientallen plaatsen in Gelderland dergelijke stenen geplaatst.

Je kunt de geluidsfragmenten van de twee stenen in Apeldoorn beluisteren door op onderstaande links te klikken:

Sluisje
Man met de twee hoeden  

Read More

Bunker Seyss-Inquart virtueel te bezoeken

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

In CODA Centrale Bibilotheek kunnen bezoekers op een multitouch tafel een virtuele tour maken door de bunker van Seyss-Inquart. Deze schuilkelder bevindt zich aan de Loolaan 554 in Apeldoorn waar vanaf het najaar van 1944 tot het eind van de oorlog het hoogste gezag in bezet Nederland zetelde: Rijkscommissaris Seyss-Inquart met zijn staf.
Lees meer op de CODA website.

 

 

Read More