Heruitgave boek Arnhem Spookstad

23/05/2018
/ / /
Comments Closed

Recent is verschenen bij uitgeverij Sycorax een herdruk van het in 1995 verschenen boek ‘Arnhem Spookstad’ Dat was het resultaat van een project van o.a. Arnhems Dagblad naar aanleiding van de 50e herdenking van de Slag om Arnhem in 1994. Het is een verzameling van ooggetuigeverslagen en herinneringen aan de Slag, de daarop volgende evacuatie en de terugkeer in de totaal vernielde stad. Veel evacuees kwamen in Apeldoorn terecht, met soms fatale gevolgen.
Het boek is allang niet meer te koop en veel ooggetuigen zijn inmiddels overleden. Maar hun vaak ontroerende, aangrijpende, humoristische en menselijke verhalen mogen niet verloren gaan. Daarom heeft uitgeverij Sycorax besloten een herdruk te verzorgen. Het boek is aangevuld met een hoofdstuk over de vraag of een gewonnen Slag om Arnhem tot de bevrijding van Nederland had geleid.

Over Arnhem Spookstad
Direct na de mislukte Slag om Arnhem, in de late septemberdagen van 1944, vond de grootste exodus plaats uit de Nederlandse geschiedenis. Alle bewoners van Arnhem en omgeving kregen het Duitse bevel te evacueren; ze mochten zelf weten waarheen: Zo’n 95.000 mensen werden de stad uit gejaagd, terwijl in de volgende weken nog eens ruim 50.000 evacuees uit de Betuwe en elders langs de Rijn hun huizen moesten verlaten. Arnhem werd een spookstad. De lege huizen werden geplunderd; grote delen van de stad werden verwoest of in brand gestoken.
Dit boek bevat openhartige, bewogen, soms vermakelijke en meeslepende verhalen van ooggetuigen zelf. Van de hoop dat de Slag die om Arnhem woedde zou leiden tot de bevrijding van het land na ruim vier jaar oorlog via het bevel te vertrekken en de verwarring wáár tijdelijk een nieuw onderkomen te vinden en uiteindelijk de terugkeer van de bewoners in hun vrijwel totaal verwoeste stad.
Het boek ontstond als project van de Wegener-dagbladen in Arnhem, Apeldoorn en Deventer toen in 1994, bij de nadering van de 50e herdenking van de Slag om Arnhem, lezers werden opgeroepen hun herinneringen op te schrijven ‘alsof het net gebeurd was’. Dat leverde een stroom indrukwekkende reacties op. De meeste verhalen gingen over de evacuatie. Het waren nuchtere en menselijke beschrijvingen, ontroerende, aangrijpende, humoristische, emotionele, kostelijke en vertederende verslagen, over opmerkelijke, ernstige, verdrietige, ingrijpende en grappige gebeurtenissen, onderweg of in al dan niet gastvrije onderkomens.
Maar het was onmogelijk de vaak kostelijke lectuur e verdelen over de daarvoor beschikbare krantenpagina’s. Veel indrukwekkende verhalen ‘haalden’ de krant niet. Daaruit ontstond het idee de evacuatie. Die werd gerealiseerd aan het begin van de Apeldoornseweg, waar veel Arnhemmers hun zwerftocht door Noord-Nederland begonnen. ‘Arnhem Spookstad’ verscheen voor het eerst op 14 april 1995, toen de ontvolkte stad daadwerkelijk werd bevrijd.
Het boek is allang niet meer te koop en antiquarisch slechts moeizaam te vinden. Veel van de ooggetuigen zijn inmiddels overleden. Maar hun verhalen mogen niet verloren gaan. Daarom is besloten een heruitgave te verzorgen van het oorspronkelijke boek uit 1995. De tekst is aangevuld met een hoofdstuk over de mogelijk consequenties van een gewonnen Slag om Arnhem, die volgens dr. Loe de Jong niet tot de bevrijding van Nederland zou hebben geleid, want dat was het plan niet.

André Horlings: Arnhem Spookstad – Ooggetuigeverslagen van de Slag en evacuatie
ISBN 9789492404121
188 pagina’s, geïllustreerd
prijs € 18,95,
Uitgeverij Sycorax

Read More

Nieuw jeugdboek van Jan Heerze: GEVAARLIJK GEHEIM

15/02/2018
/ / /
Comments Closed

Nieuw jeugdboek van Jan Heerze: GEVAARLIJK GEHEIM

Volwassen worden in oorlogstijd

Duitsers!
Ward remt. Een rood-wit hek staat dwars over de straat.
Vier soldaten. Twee overvalwagens.
Een van de soldaten wijst op zijn fietstassen. ‘Aufmachen.’
Wards handen trillen als hij de riempjes losmaakt.
De tassen zijn leeg, maar als ze hem fouilleren…

September 1942. Ward brengt illegale krantjes rond voor zijn broer, die in het verzet zit. Als hij ontdekt hoeveel gevaar hij loopt, vraagt hij Minke mee. Een jongen en een meisje samen zijn minder verdacht.

Wards broer moet onderduiken. Klasgenoten verdwijnen. Een joodse vriendin is in gevaar. De oorlog komt steeds dichterbij. En Minke ook…

Read More

Apeldoornse oorlogskranten online

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

Apeldoornse kranten uit de oorlogsjaren online

Bijna 2.000 kranten uit de oorlogsjaren zijn online te bekijken en te doorzoeken op www.Delpher.nl. De kranten, uit de collecties van CODA Archief en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zijn de afgelopen jaren geconserveerd en gescand. Op Delpher stelt de Koninklijk Bibliotheek miljoenen Nederlandse kranten beschikbaar. Klik hier voor een selectie van de Apeldoornse oorlogskranten.

Nieuwe Apeldoornsche Courant van 5 maart 1942

Een aantal tijdens de oorlogsjaren in Apeldoorn legaal en illegaal uitgegeven kranten is gedigitaliseerd door de Koninklijke Bibliotheek en online beschikbaar op de historische kra nten-website van Delpher. Het gaat om nummers van de volgende kranten:
- Nieuwe Apeldoornsche Courant
- Oranje-bode
- De Vrije stem
- De Stem der vrijheid
- Vrij onverveerd
- De Ondergrondsche koerier
- Apeldoornsche courant
- De Waarnemer
- Het Vloeitje

Read More

Hanna’s reis te koop in de CODA winkel

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

Hanna's reis

Het is oorlog en de Joden mogen niets meer van de Duitsers. De Joodse Hanna werkt als dienstmeisje bij een ouder echtpaar. Ze ontmoet Anneke en samen spelen ze een gevaarlijk spel: ik durf wat jij niet durft! Hanna durft meer dan goed voor haar is en wordt regelmatig door de politie opgepakt. Uiteindelijk wordt ze naar het Paedagogium Achisomog gestuurd, een Joods tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen in Apeldoorn. Haar ouders denken dat ze daar veilig is. Maar dat pakt heel anders uit.

Dit leesboek voor kinderen is geschreven in opdracht van CODA. Het belangrijkste thema van het boek, de ontruiming van het Apeldoornse Bosch op 22 januari 1943, heeft enorme impact gehad op de geschiedenis van Apeldoorn. CODA vindt het van belang dat dit verhaal vastgelegd wordt en heeft Martine Letterie gevraagd het in een kinderboek te verwerken. Rondom dit boek verschijnt in opdracht van CODA medio 2012 educatief materiaal. Hiermee wordt het verhaal in een breder verband geplaatst en past het in één van de vensters van de cultuur-historische canon zoals tegenwoordig gebruikt in de geschiedenislessen. Alle basisscholen in Apeldoorn ontvangen van de Gemeente Apeldoorn twee exemplaren van deze titel.

Vanaf 10 jaarPrijs: € 14,95Uitgeverij LeopoldOmslagontwerp Annemieke GroenhuijzenFormaat 14,5 x 22 cm, Omvang 144 bladzijdenNUR 284ISBN 978 90 258 5928 2
Ook als e-book verkrijgbaar.

Meer informatie over Hanna's reis treft u aan op de website www.hannasreis.nl

U kunt het boek bestellen via de webwinkel van CODA of rechtstreeks kopen in de CODA winkel. Met de aanschaf draagt u bij aan de totstandkoming van het educatieve materiaal.
CODA, Vosselmanstraat 299, 7311 CL Apeldoorn

Voor meer informatie:
Elske de Jong, communicatiemedewerker CODA, e.dejong@coda-apeldoorn.nl, telefoon: 06 - 5494 6169

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.


Read More

Apeldoorn met 2 luisterstenen opgenomen in ‘Liberation Route’

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

Luisterstenen Liberation Route

De steen bij het sluisje (Foto: Jelle Reitsma)

Bij het Canadees Bevrijdingsmonument 'de man met de twee hoeden' en  bij het Sluisje zijn zogenaamde luisterstenen geplaatst. Deze stenen verwijzen naar een telefoonnummer. De beller krijgt een verhaal te horen over de gebeurtenissen die in de bevrijdingsdagen op deze plek plaatsvonden of over de speciale betekenis van deze plek in relatie tot de bevrijding.

In het kader van de Liberation Route zijn op tientallen plaatsen in Gelderland dergelijke stenen geplaatst.

Je kunt de geluidsfragmenten van de twee stenen in Apeldoorn beluisteren door op onderstaande links te klikken:

Sluisje
Man met de twee hoeden  

Read More

Bunker Seyss-Inquart virtueel te bezoeken

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

In CODA Centrale Bibilotheek kunnen bezoekers op een multitouch tafel een virtuele tour maken door de bunker van Seyss-Inquart. Deze schuilkelder bevindt zich aan de Loolaan 554 in Apeldoorn waar vanaf het najaar van 1944 tot het eind van de oorlog het hoogste gezag in bezet Nederland zetelde: Rijkscommissaris Seyss-Inquart met zijn staf.
Lees meer op de CODA website.

 

 

Read More

Jeugdboek nergens meer veilig

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

Jeugdboek nergens meer veilig

Glasgerinkel. Scheurende geluiden. Een doffe dreun.
Als Maaike opkijkt, ziet ze eerst alleen stof.
Ze krabbelt overeind.
‘Mamma! Jelle! Pim!’
Daar ligt Jelle, half onder de garagedeur.
‘Maaike, mijn been!’
Aan de andere kant van de ingestorte garage ligt mamma en ze beweegt niet. Maaike verstijft.
‘Help me,’ kreunt Jelle.

Arnhem, 17 september 1944. In een donkere kelder, terwijl steeds dichterbij bommen ontploffen… Doodstil wacht de twaalfjarige Maaike met haar moeder, broertje en klasgenoot Jelle tot het voorbijgaat. Maar als er pal voor hun huis gevochten wordt, moeten ze vluchten. Waarheen? De tocht voert hen door een verwoeste binnenstad naar Burgers’ Dierenpark, waar Maaikes opa werkt. Maar ook daar moeten ze weer weg. Als haar moeder en Jelle gewond raken, neemt Maaike de leiding. Gewoon omdat het niet anders kan.

Een aangrijpende jeugdroman over de Slag om Arnhem, geschreven door Jan Heerze, lid van de werkgroep Gedenken/Herdenken van de Stichting Bevrijding '45.

Vanaf 12 jaar
Prijs: € 14,99
Uitgeverij Leopold
Omslagontwerp Annemieke Groenhuijzen
Formaat 15 x 22 cm, Omvang 168 bladzijden
NUR 284
ISBN 978 90 258 6596 2
Ook als e-book verkrijgbaar.

Read More

Boek Evacué in Apeldoorn

06/03/2017
/ / /
Comments Closed

Evacué in Apeldoorn 1944-1945

Evacué in Apeldoorn een verzameling van ruim vijftig ‘herinneringen’ aan de evacuatie, die zich vooral afspelen in Apeldoorn en omliggende dorpen. Om en nabij de 50.000 Arnhemmers moesten alles achterlaten wat ze bezaten. Waar ze heen gingen moesten ze allemaal zelf maar weten; de autoriteiten suggereerden Apeldoorn en Ede, het zuiden was ontoegankelijk. ‘Het is maar voor een paar dagen’, was vrij algemeen de overtuiging, want de geallieerden waren zo weer terug.

De meeste evacué’s kozen in Arnhem de Apeldoornseweg. Ze kwamen in eerste instantie terecht in Apeldoorn en omliggende dorpen en beleefden daar een barre winter vol gezelligheid, in een vijandige omgeving of iets daar tussenin. Toen ze na de bevrijding in hun stad terugkeerden vonden ze daar een woestenij: wat niet was weggebombardeerd was vernield, geroofd, onherstelbaar beschadigd.

Dat is nu zeventig jaar geleden. Onlangs heeft Apeldoorn daar weer bij stil gestaan. Op 25 september werd in Beekbergen, één van de ‘Apeldoornse’ toevluchtsoorden, bij de kruising Arnhemseweg/Engelanderweg, een Exodus monument onthuld

Evacué in Apeldoorn is samengesteld door de Apeldoornse stadshistoricus Wim Kroon.

Het boek van Wim Kroon, ‘Evacué in Apeldoorn’, is een uitgave van:
Apeldoornse Stichting Evacuatie 1944-1945,
Burgemeester Des Tombeplein 53,
7311 AK Apeldoorn,
Tel. 055-3556258.
Het boek kost 14,95 euro en is verkrijgbaar in de boekwinkels van Apeldoorn, Arnhem, Velp en Oosterbeek en via de website.
Auteur Wim Kroon is ook per email (w.kroon24@upcmail.nl) te bereiken.

Read More