Anne Frankschool

Een aantal jaren geleden heeft onze school het Holocaustmonument bij de synagoge aan de Paslaan geadopteerd. Op of rond 22 oktober worden door onze groepen 7 en 8 de Holocaust in het algemeen en de gebeurtenissen in Apeldoorn in het bijzonder herdacht.

Het is een moment om samen stil te staan bij het leed wat er zoveel jaar geleden is gebeurd. De kinderen dragen gedichten voor en er worden bloemen neergelegd.

Op school wordt er in de aanloop naar de herdenking ieder jaar aandacht besteed aan de geschiedenis van de jodenvervolging.