De Boemerang

De kinderen van basisschool De Boemerang hebben tijdens het behandelen van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ontdekt dat er nog één monument ontbrak: een monument voor de kinderen die hebben geleden onder de oorlog...

De 2e Wereldoorlog, een onderwerp wat onze groepen 8 leerlingen altijd  erg aanspreekt. Ze weten vaak al best wat. Hitler, veel doden,  de concentratiekampen e.d.

Wat wij als school de Boemerang belangrijk vinden is om elk thema wat we doen te laten leven bij de kinderen, dichterbij te halen. Om ze uit te leggen hoe de oorlog verliep besteden we ook veel aandacht aan de verschillende rollen die er bestonden. Zo begrepen ze uiteindelijk dat er ook mensen zich gedwongen voelden aan de kant van de Duitsers mee te moeten doen,  er ook mensen waren die in verzet kwamen, wat dwangarbeiders waren enzovoorts.

Het meer bij ze laten leven en dichterbij te halen, doen we door ze naast verhalen te vertellen en beeldmateriaal te laten zien, ook mee te nemen de wereld in. Of in ons geval Apeldoorn in. Dit schooljaar hebben wij dit gedaan door onze leerlingen mee te nemen de stad in. Apeldoorn is namelijk rijk aan monumenten rondom de tweede Wereldoorlog. Voor elke rol binnen de oorlog is er een monument. Zo is er bijvoorbeeld voor de rol 'het verzet' het monument de aambeeld met de gebroken hamer, voor de Joden het holocaust monument bij de synagoge en voor de dwangarbeiders staat op het marktplein het monument de dwangarbeider. Wij hebben de kinderen meegenomen langs al deze monumenten en ze de achterliggende verhalen verteld.

Al nabesprekend zagen de leerlingen in dat voor elke rol in de oorlog een monument te vinden is in Apeldoorn.  Er miste alleen -ontdekten de leerlingen-een monument voor kinderen die hebben geleden onder de oorlog. Aan de slag dus!! Wekenlang zijn ze heel druk bezig geweest om van klei hun eigen gedenkplaat te maken, met daarbij voor het ontwerp de gedachte: als ik aan een kind denk die de oorlog heeft meegemaakt, dan denk ik aan.... Zo zien we prachtige gedenkplaten met huilende kinderen, kinderen die
verstopt zitten onder een bed, kinderen in de trein op weg naar een concentratiekamp e.d

Deze gedenkplaten hebben wij samengevoegd tot één monument en een plek gegeven binnen onze school.

Wij als leerkracht zijn erg trots op onze leerlingen die met woorden en gevoel kunnen uitleggen wat er heeft plaatsgevonden tijdens de tweede Wereldoorlog en welk effect dat heeft en had op mensen. Wij hopen hiermee onze kinderen bewust te maken dat we nu leven in vrijheid en kunnen leren van al het leed dat Nederland lang geleden is overkomen.