Montessorischool Passe-Partout

2 December 2004 is op het marktplein de herdenkingsplaquette voor de Apeldoornse dwangarbeiders in kamp Rees (1940-1945) onthuld. Vanuit het team Archeologie en Monumenten Gemeente Apeldoorn, kwam het verzoek of onze bovenbouw dit monument wil adopteren. Wij hebben hier met enthousiasme positief op gereageerd.
Donderdagmiddag 7 april 2005 is tijdens het Historisch Café de Kroniek 'De verzwegen deportatie', die gaat over de Apeldoornse dwangarbeid en werd uitgebracht door de Stichting Dwangarbeiders 40-45, overhandigd aan de burgemeester.

De burgemeester heeft daarbij een exemplaar aan vertegenwoordigers van onze bovenbouw overhandigd.
Voorafgaand aan deze overhandiging hebben kinderen uit onze bovenbouw het ter perse gaan van deze kroniek bij gewoond. De kinderen kregen daarbij ook een rondleiding in de drukkerij. De kroniek en de bijbehorende cd-rom zijn in de klas aanwezig.

Onze school heeft sindsdien het monument onder de hoede en verzorgt het monument. Daarbij hoort vanzelfsprekend het actueel houden en doorvertellen van het verhaal en de jaarlijkse herdenking op 2 december bij het monument.

Voor meer informatie over kamp Rees en het monument verwijzen wij u naar de website www.dwangarbeidersapeldoorn.nl.