JOHANNES DIEDERIK SUIJLING, VERZETSMAN

Hans Suijling is geboren en getogen in Den Haag. Hij groeit op in een gezin met een ouder en een jonger zusje. Zijn vader is een gerespecteerd rechtsgeleerde en buitengewoon hoogleraar in het volkenrecht in Leiden.

Hans kiest na de middelbare school voor een technische studie, vermoedelijk in Delft. Dat wil eerst niet erg vlotten. De studie wordt voortgezet en afgerond aan de Technische Hogeschool in Dresden, de stad waar zijn opa van moederskant vandaan komt.

Na de vervulling van zijn militaire dienstplicht gaat hij als ingenieur werken bij de PTT.

In 1938, Hans is dan 32 jaar, trouwt hij met Frieda Fehrmann. In 1939 worden ze verblijd met de geboorte van een dochter, Anneke. In datzelfde jaar wordt hij gemobiliseerd als 1e luitenant bij de Genietroepen, bij de zoeklichtafdeling tegen luchtdoelen.

Radio Scheveningen, de werkomgeving van Hans, wordt op last van de bezetter in mei 1940 gesloten voor de communicatie met koopvaardijschepen. Onder Duits toezicht blijft hij er werken. De basis voor zijn verzetsactiviteiten wordt hier gelegd.

In 1943 is Hans, zowel voor de PTT als voor het verzet, meer nodig op de Veluwe. Hij wordt overgeplaatst naar het  radiozendstation Kootwijk, dat door de Duitsers voor allerlei oorlogsdoeleinden wordt ingezet. Het Nederlandse personeel werkt ook hier onder streng toezicht. Met zijn gezin verhuist hij van Den Haag naar het dorp Kootwijk.

Hij wordt commandant van het verzet in Kootwijk met Radio Kootwijk als basis. Zijn schuilnaam is 'De Egel'. De leiding van het Veluws verzet vraagt Suijling alles te doen om de hele installatie van het zendstation na het vertrek van de Duitsers ongeschonden te kunnen overnemen. Ook bouwt hij in het dorp Kootwijk  een kortegolf-zender die bedrijfsklaar moet zijn als de Duitsers bij hun vertrek het zendstation toch nog zouden opblazen. De villa met de zender wordt door de Duitsers gevorderd, waarna Hans in het zendstation Radio Kootwijk op een verborgen plek twee zenders bouwt. Deze zenders worden ontdekt op het moment dat de Duitsers onder dreiging van de geallieerde opmars het zendstation gaan ontmantelen. Hans is dan met zijn gezin al ondergedoken op een boerderij in Kootwijkerbroek. Eén van zijn gearresteerde verzetsmedewerkers wordt tijdens de verhoren zodanig aangepakt dat hij vertelt waar Suijling te vinden is.

Op  1 november 1944 wordt hij gearresteerd en gevangengezet in de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn, in die tijd een beruchte gevangenis van de Sicherheitsdienst.

In november 1944 zitten er in de Willem III-kazerne veel belangrijke verzetsmensen gevangen. Daarom beraamt het landelijk verzet een bevrijdingsactie. De Duitsers komen de geplande actie op het spoor en willen een afschrikwekkend voorbeeld stellen. In de vroege ochtend van 2 december 1944 worden 15 Nederlandse verzetsstrijders en een Amerikaanse piloot op het voetbalveld even buiten de kazerne geëxecuteerd. Hans Suijling is één van die 15; hij is 38 jaar.

Hans Suijling wordt begraven op Heidehof, vervolgens herbegraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag en tenslotte herbegraven op het Ereveld Loenen.

Zijn naam leeft voort op het Keienmonument aan de Sportlaan en op het monument in Radio Kootwijk met de namen van omgekomen medewerkers van het zendstation.

In 1957 laat zijn vrouw in Kootwijk aan de Heetweg een huis bouwen dat zij de naam geeft 'De Egel'.

Klik op onderstaande afbeeldingen om die op ware grootte te zien.