Bevrijdingsboom Hoog Soeren

Locatie
driesprong van zandwegen naast restaurant Het Jachthuis in Hoog Soeren

Ontwerp
H. en G. Schipper en J. Bouman (tevens uitvoering)

Opdrachtgever
Buurt- en belangenvereniging Hoog Soeren (hekje); mevrouw N. Coevoet-Teding van Berkhout (bordje)

Onthuld
boom geplant op zaterdag 23 maart 1946; bordje en hekje op 2 mei 1989; boom omgezaagd begin februari 2018, boomstronk verwijderd in maart 2018
boom herplant op woensdag 19 december 2018 door wethouder Nathan Stukker, de voorzitter van de Buurt- en belangenvereniging Hoog Soeren mevrouw Lies de Jong-van Veen en Jelle Reitsma, werkgroep Gedenken en Herdenken van de Stichting bevrijding '45

Uitvoering
de oorspronkelijke Amerikaanse eik afkomstig uit het achterpark van Paleis Het Loo moest wegens ziekte worden verwijderd en is op 19 december 2018 vervangen door een dito exemplaar door zorg van de gemeente Apeldoorn. Uit het hout van de oorspronkelijke boom is een rondzit om de nieuwe boom gemaakt. Boven de rondzit is in cortenstaal de tekst uitgesneden: 'HOOG SOEREN BEVRIJD DOOR DE CANADEZEN 17-4-1945 ter vervanging van het bordje met dezelfde tekst.

Herdenkingsdatum
17 april

De bevrijdingsboom zoals die was (foto: Jan van den Heuvel)

Oorspronkelijk bordje en hekwerk (foto: Jelle Reitsma)

Canadese stafofficieren in Hoog Soeren

Nieuwe Apeldoornsche Courant van 26 maart 1946

herplanting 19 december 2018 (foto Topy Dusseldorp)

herplanting 19 december 2018 (foto Topy Dusseldorp)

herplanting 19 december 2018 (foto Topy Dusseldorp)

herplanting 19 december 2018 (foto Hylke Brandsma)

De bank gemaakt van het hout van de oude bevrijdingsboom

Het verhaal achter het monument

Bij restaurant 'Het Jachthuis' maakt de doorgaande weg in Hoog Soeren een haakse bocht. In die bocht gaat er een zandweg rechtdoor en daar staat op ongeveer vijftig meter van de verharde weg af, een Canadese eik met een bordje dat herinnert aan 17 april 1945. Op die dag zijn Canadese troepen via het dorp in westelijke richting getrokken en hebben en passant dit dorp bevrijd. Van Duitse tegenstand was geen sprake meer. De ondersteunende Canadese artillerie ging op het open terrein naast het Jachthuis in stelling en in het dorp werd een commandopost ingericht.

Het dorp Hoog Soeren is de oorlog betrekkelijk goed is doorgekomen. De geïsoleerde ligging ervan en de aanwezigheid van omvangrijke, goed gecamoufleerde munitieopslagplaatsen hebben het dorp enigszins beschermd. In de laatste oorlogswinter werden veel mensen geronseld om in de depots te werken. Zo konden de beruchte razzia’s worden ontlopen. Hotel Oranjeoord was het Duitse hoofdkwartier van waaruit de munitietransporten werden geregeld. Op 16 april kregen de bewoners van Hoog Soeren opdracht het dorp te verlaten, omdat alle munitie zou worden opgeblazen. Door sabotage is maar een klein deel echt opgeblazen en daardoor is de schade in het dorp beperkt gebleven tot gebroken ramen en weggeblazen dakpannen. Slachtoffers zijn er niet gevallen.

Op zaterdag 23 maart 1946 werd er een Amerikaanse eik als bevrijdingsboom geplant en onder de eik werd een fles met daarin een document begraven, dat is zeker. Pas in 1989 werd er een hekje om de boom geplaatst en het bordje met de tekst:
‘Hoog Soeren bevrijd door Canadezen 17-4-1945’.

Klik op onderstaande afbeeldingen om die op ware grootte te zien.

 

Eind 2017 werd geconstateerd dat de boom ziek was en moest worden omgezaagd. Dat heeft in februari 2018 zijn beslag gekregen. In maart is ook de stronk verwijderd; de fles is nog niet teruggevonden, maar het onderzoek wordt voortgezet.

De nieuwe boom is geplant op 19 december 2018.

De nieuwe oorkonde in een Duitse granaathuls is toegevoegd op 8 februari 2019 door wethouder Nathan Stukker en mevrouw Lies de Jong - van Veen onder het toeziend oog van het bestuur van de Buurt en Belangenvereniging en vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn.

De bank is gemaakt van het hout van de oude bevrijdingsboom. Het schetsontwerp is door mevrouw Lies  de Jong- van Veen gemaakt en uitgewerkt door de timmerman van de gemeente werf, Henri Konijnenberg. Onder zijn leiding is de bank  gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bank is op 31 oktober 2019 geplaatst en op 31 december 2019 tijdens het oliebollenfeest in gebruik genomen.

Foto's van de herplanting hiernaast.

De nieuwe oorkonde en de bank om de boom

Monumentenkaart

Via onderstaande button bekijk je de kaart met alle Apeldoornse monumenten.

Adopteer een monument

Op de website van het nationaal Comité 4 en 5 mei is alle informatie over het adopteren van oorlogsmonumenten te vinden.