Gedenksteen politiebureau

Locatie

in een zijmuur van de hal van het hoofdbureau van de Regiopolitie aan de Europaweg 79

Ontwerper
G. Post Greve

Initiatiefnemer
personeel van de politie in Apeldoorn

Onthuld
17 april 1946 door de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Jhr. Dr. C.G.C. Quarles van Ufford, oud-burgemeester van Apeldoorn

Uitvoering
een in de muur gemetselde, gedenksteen, waarop een Nederlandse leeuw een brandende toorts omhoog houdt. Zijn poot rust op een kruis met aan de voet ervan een lauwerkrans. Onder die afbeelding staat:

10-5-1940 – 5-5-1945
Gevallen voor de vrijheid
H. Klein 9-8-1944
H. Ouwejan 22-4-1945
Leden v.h. A'doornsche Politiecorps

Midden boven de steen is een bord aangebracht met de volgende tekst:

Deze gedenksteen is een eerbetoon aan twee Apeldoornse politiemannen die persoonlijk verzet boden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Agent Hendrik Klein is gevangen genomen in verband met verboden wapenbezit. 
Hij kwam terecht in kamp Vught, waar hij op 9 augustus 1944 is gefusilleerd.

Hoofdagent Hendrik Ouwejan was lid van de Ordedienst en zat in de leiding van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, ook gaf hij wapenonderricht aan zijn eigen verzetsgroep.
In november 1944 werd hij gearresteerd en via de Willem III kazerne en kamp Amersfoort overgebracht naar het concentratiekamp Neuengamme. Op 22 april 1945 is hij in Ravensbrück overleden.

De gedenksteen is in 1945 geplaatst in het oude politiebureau aan de Deventerstraat,

37 jaar later werd de gedenksteen overgeplaatst naar het politiebureau aan de Vosselmanstraat en in 2008 ingemetseld in de hal van het hoofdbureau van de politieregio Oost Nederland, Europaweg 79 te Apeldoorn.

Achter de steen is een kunststof enveloppe ingemetseld met een oorkonde en een verslag.

Herdenkingsdatum
Omstreeks 17 april

Adoptie
OBS  De Marke

Foto: Jan van den Heuvel

hoofdwachtmeester (hoofdagent) Hendrik Ouwejan, foto Muda, 1943 of 1944

Het verhaal achter het monument

In de hal van het politiebureau aan de Europaweg is een gedenksteen aangebracht met twee namen van Apeldoornse politiemensen 'gevallen voor de vrijheid': H. Klein en H. Ouwejan. Het monument is in 1946 geplaatst in het oude politiebureau aan de Deventerstraat, 37 jaar later overgeplaatst naar de Vosselmanstraat en in 2008 ingemetseld in de hal van het hoofdbureau van de Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland. Van georganiseerd politieverzet kon geen sprake zijn in een omgeving waarin zowel de burgemeester als de politieleiding op z'n minst 'deutschfreundlich' was. Een aantal politiemensen heeft echter individueel aan het verzet deelgenomen.

Agent Hendrik Klein is gevangen genomen in verband met verboden wapenbezit. Hij kwam terecht in kamp Vught, waar hij op 9 augustus 1944 is gefusilleerd in het kader van een represaillemaatregel. In de maand augustus en de eerste dagen van september 1944 zijn in Vught enkele honderden personen zonder enig gerechtelijk vonnis op last van de SD gefusilleerd.

Hoofdagent Hendrik Ouwejan was een OD-man (Ordedienst) die zich zeer verdienstelijk maakte bij het verstrekken van informatie aan het verzet. O.a. door een goed contact bij de afdeling bevolking van het gemeentearchief was hij vroegtijdig op de hoogte als er door de SD nieuwe arrestaties werden voorbereid. Ouwejan gaf wapenonderricht met zijn thuis opgeslagen wapens aan zijn eigen goed functionerende verzetsgroep.
Ouwejan zat in 1944 in de leiding van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. In november 1944 werd hij gearresteerd en via de Willem III-kazerne en kamp Amersfoort overgebracht naar Neuengamme. Op 22 april 1945 is hij in Ravensbrück overleden.
Op 17 april 1947 is Hendrik Ouwejan postuum bevorderd tot adjudant bij de gemeentepolitie van Apeldoorn.

Klein en Ouwejan, twee Apeldoornse politiemannen die hun verzet tegen de nazi's met de dood moesten bekopen. 

Klik op onderstaande afbeeldingen om die op ware grootte te zien.

 

Monumentenkaart

Via onderstaande button bekijk je de kaart met alle Apeldoornse monumenten.

Adopteer een monument

Op de website van het nationaal Comité 4 en 5 mei is alle informatie over het adopteren van oorlogsmonumenten te vinden.