Onderwijs

Op deze pagina vindt u allerlei informatie die gebruikt kan worden bij de lessen over de Tweede Wereldoorlog. Zo is er lesmateriaal beschikaar over plaatselijke en algemene gebeurtenissen tijdens de oorlog. Zijn er tips voor uitstapjes en excursies in en rond Apeldoorn te vinden en een lijst met verschillende webadressen die meer informatie geven over de oorlog. Veel plezier!

Meer informatie over:

Websites

Meer informatie over de Tweede Wereldoorlog?
Bezoek dan een van de onderstaande sites:

http://www.entoen.nu/tweedewereldoorlog
www.tweedewereldoorlog.nl
WO2 Yurls (informatie en lessen WO2)

Gastdocenten en -sprekers

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden bemiddelt tussen mensen die de oorlog hebben meegemaakt en daarover willen vertellen en het onderwijs.