Lesmateriaal

 

 

Jeugdboek Hanna's reis

Het jeugdboek 'Hanna’s reis' vertelt het verhaal van Hanna, een 15-jarig arm Joods meisje dat in de oorlog met haar familie in Amsterdam woont.
De bekende auteur Martine Letterie schreef dit leesboek in opdracht van CODA met als centraal thema de ontruiming van de joods psychiatrische inrichting Het Apeldoornse Bosch op 22 januari 1943.
Speciaal voor scholen is een bijbehorende educatieve lesdoos samengesteld waarmee leerkrachten en leerlingen (11-14 jaar) samen op zoek kunnen naar de feiten achter dit intrigerende jeugdboek. Met behulp van diverse werkbladen en bronkaarten leren de scholieren de emoties van het boek te koppelen aan de werkelijke geschiedenis, de jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Meer informatie over boek en lespakket 'Hanna's reis' treft u aan op www.hannasreis.nl.

Zowel het educatieve materiaal als het boek is te bestellen via www.coda-apeldoorn.nl/winkel/webwinkel. Het pakket kost € 25.
Het pakket gaat er van uit dat leerlingen Hanna’s reis gelezen hebben; dit boek is eveneens in de CODA webwinkel te verkrijgen en kost €14,95.  


Reacties uit het onderwijs op 'Hanna's reis':

Alex Kooij (pcbs De Sjofar):
“Ik vind het belangrijk dat "mijn kinderen" met behulp van de DVD de geschiedenis van de WO2 kunnen HOREN uit de mond van een echt mens en niet alleen nog maar kunnen lezen over de mensen van voorbij.”

Jan Huizinga (clusterdirecteur pcbs De Regenboog):
"De Tweede Wereld Oorlog komt steeds verder van ons af te staan doordat het al zoveel jaren geleden was dat er oorlog was in Nederland. In de jaren 1940 - 1945 zijn er veel verschrikkelijke dingen gebeurd. Wij, naoorlogse generaties, kunnen ons dat niet voorstellen. Wat we steeds horen van degenen, die de oorlog wel meemaakten is "Dat nooit meer!" Dat is ook onze maatschappelijke en onderwijskundige opdracht. Het boek "Hanna's Reis" en het daarbij horende project maakt één van de grote verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog, namelijk de Jodenvervolging, specifieker, de ontruiming van "Het Apeldoornsche Bosch" toegankelijk en begrijpelijk. Zeker ook voor de jongste generaties een must." 

Janny van Asselt (docent verpleegkunde Aventus):
“Wij vinden het lespakket “Hanna’s reis” van toegevoegde waarde voor onze opleiding MMZ. Onze studenten gaan zich verdiepen in de onvoorstelbare situatie van opgesloten zijn en je bewoners(cliënten) in de steek laten. Voor welke keuze zou jij gaan? Verpleegkundigen en begeleiders gaan nadenken hoe ze omgaan met dit kritische/ethische dilemma.”

 

Jij en de Oorlog

Voor kinderen is er een aparte website, deze heet jij en de oorlog. Hier kunnen kinderen allerlei informatie vinden over de Tweede Wereldoorlog. Materiaal voor spreekbeurten, werkstukken en literatuurlijsten, leesboeken en informatie over verschillende monumenten in Apeldoorn die geadopteerd zijn door verschillende scholen.

 

Films en TV series

Hieronder staat een lijstje met verschillende afleveringen die als thema de Tweede wereldoorlog hebben. Bij alle sites krijg je wanneer als zoekopdracht de Tweede Wereldoorlog geeft een lijst met afleveringen over de oorlog.

Het klokhuis

Vroeger en zo

HistoClips

schooltv

De Stichting steunen

De Stichting Bevrijding '45 is een zogenoemde 'ANBI', een het 'algemene nut beogende instelling'.
Dit betekent dat u een eventuele financiële gift aan de Stichting Bevrijding '45 bij uw belastingaangifte in zijn geheel als aftrekpost mag opvoeren.

Meer over de ANBI-regeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u een gift doen, dan kan dat op rekening NL52 INGB 0008404716
ten name van: Stichting Bevrijding'45.

Het RSIN-nummer van de Stichting is 87.67.221.