Apeldoorn en de oorlog > Vieren en herdenken

Vieren en herdenken

Veruit de meeste herdenkingen, vieringen en andere activiteiten die verwijzen naar de oorlogsjaren, vinden plaats in de periode tussen half april en half mei. Maar ook buiten die periode zijn er regelmatig activiteiten zoals bijvoorbeeld de Canadese Remembrance Day in november en de herdenking van Het Apeldoornsche Bosch rond 21 januari.
Hoogtepunt van de festiviteiten in 2010 was 9 mei: de dag van de Street Parade en het Liberation Festival.  
Voor de festiviteiten op 9 mei dit jaar is een facebook-pagina gemaakt. Klik op het blauwe logo hiernaast om deze te bekijken.

Het merendeel van de activiteiten die verband houden met de oorlog in Apeldoorn wordt gecoördineerd, ondersteund en gestimuleerd door de Stichting Bevrijding ´45.

Het defilé in 2005 (foto: Nannie Vendelbosch)

lettergrootte: