17 april en 4 mei

De werkgroep 17 april en 4 mei heeft jaarlijks tot taak (in het kader van de bevrijding van Apeldoorn):
• het ontsteken van het Bevrijdingsvuur op 17 april (Apeldoorn bevrijd)
• de 'Dodenherdenking' op 4 mei in het Oranjepark
 
De werkgroep is als volgt samengesteld: 

Hr. Frans de Heus Voorzitter
Hr. Rob van Brummen secretars
Mevr. Marian de Bie lid
Hr. Wim van Beek lid
Hr. Hans Harbers lid
Mevr. Gerdien de Kroon lid
Mevr. Dorine Pot lid

 
Klik hier om foto's te bekijken van de viering van de viering van de bevrijding op 17 april 2016.

De Stichting steunen

De Stichting Bevrijding '45 is een zogenoemde 'ANBI', een het 'algemene nut beogende instelling'.
Dit betekent dat u een eventuele financiële gift aan de Stichting Bevrijding '45 bij uw belastingaangifte in zijn geheel als aftrekpost mag opvoeren.

Meer over de ANBI-regeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u een gift doen, dan kan dat op rekening NL52 INGB 0008404716
ten name van: Stichting Bevrijding'45.

Het RSIN-nummer van de Stichting is 87.67.221.