Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

Achtergronden

De slag om Otterlo

17 april 1945

's Nachts werd in de Hervormde kerk van Otterlo door Canadese officieren de aanval besproken die de volgende morgen zou plaats vinden. Maar zover kwam het niet, want midden in de nacht brak de hel los! Schreeuwend en schietend uit automatische wapens stormde een 25-tal Duits soldaten het dorp binnen. Ze renden rechtstreeks af op de lagere school waar ook Canadese soldaten lagen...

De Canadese commandant werd ruw uit zijn slaap gewekt door rondvliegend glas en kogels. Hij moest zich minutenlang schuil houden achter het meubilair.

Snel werd de strijd heviger, kanonnen schoten over en weer. Er waren veel meer dan de 25 Duitse soldaten. Naar later bleek waren het er bijna 1000! Er ontstond een verwarde strijd midden in de donkere nacht. Overal in het dorp waren Canadezen en ook Duitsers. Vriend en vijand waren niet van elkaar te onderscheiden. Eén Canadese tank reed door de Dorpsstraat heen en weer om de Duitsers bang te maken. Maar Duitse soldaten liepen met de tank mee, schreeuwend: 'Geef je over Canadees!'

Er ontstond een ernstige situatie: De Canadese radioverbindingen werkten niet meer, een commandopost stond in lichterlaaie. Munitiewagens werden beschoten en brandden als fakkels. Hulptroepen waren op grote afstand en konden niet direct ingezet worden. In de chaos beschoten de Canadezen hun eigen soldaten. De Duitsers rukten op en groeven zich in, dichtbij de Canadese stellingen. De kanonnen kregen gebrek aan granaten...

Om 05.00 uur moest een aantal Canadezen hun post verlaten, de Duitse aanval werd te hevig. Vier soldaten die vluchtten verdwaalden. Op hun dwaaltocht kwamen ze plotseling oog in oog te staan met 5 tanks van hun eigen leger. Dit zou een keerpunt worden in de strijd om Otterlo!

Samen gingen ze in de richting van het dorp. Daar werden ze eerst nog beschoten door hun eigen soldaten die hen voor Duitsers aanzagen. Maar spoedig dreunden ze, schietend uit al hun lopen naar het centrum van het dorp. Zo werden de Duitsers verdreven. Deze bittere, harde strijd kostte vele soldaten het leven, ook enkele burgers werden bij die slag gedood.

Pas later werd duidelijk waarom de Duitsers een aanval deden op de Canadezen in Otterlo: Ze waren bang omsingeld te worden door de Canadezen. Door deze aanval lukte het een groot aantal Duitse soldaten te ontsnappen naar de Grebbelinie, waar ze een versterking hadden.

De slag om Otterlo is bekend geworden als de laatste 'grote' slag in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Menno de Vries heeft een film over de slag gemaakt; klik hier om die te zien.

No items found.

Draai je telefoon
voor de beste beleving