Bronnen

Er zijn verschillende soorten bronnen die iets vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn er geschreven bronnen zoals; boeken, brieven en dagboeken. Maar ook verschillende objecten, foto's, filmpjes en geluidsfragmenten. Een belangrijks deel van de geschreven bronnen over Apeldoorn in de oorlogsjaren is samengebracht in de Oorlogskroniek van Apeldoorn.

Op deze pagina is er een onderscheid gemaakt tussen drie soorten bronnen: Archivalia, Historische objecten en Foto's en audiovisuele bronnen.

De belangrijkste bronnencollectie voor Apeldoorn en omstreken is ondergebracht in CODA Archief en Museum. De Archiefcollectie (Archivalia, foto's en audio-visuele bronnen) kan geraadpleegd worden in het CODA Kenniscentrum en is  online toegankelijk via de CODA Beeldbank. De Museumcollectie (objecten) is online toegankelijk via Collectie Gelderland.

Tweedewereldoorlog.nl

 Deze site geeft een uitstekend algemeen overzicht van Nederland tijdens de oorlog. Je kunt hier een enorme hoeveelheid aan informatie vinden, onderverdeeld in verschillende thema's en bronnen.

Wegnaardebevrijding.nl

Reis mee met de bevrijders en lees de verhalen.