Objecten

Veel inwoners uit Apedoorn hebben voorwerpen of papieren bewaard uit de oorlogstijd. Spullen die hen herinneren aan een periode die een grote indruk heeft gemaakt. In het depot van CODA Archief en Museum bevinden zich veel van dit soort stukken. De meeste daarvan zijn in de loop der jaren door mensen afgestaan omdat zij vonden dat de herinnering aan de jaren 40-45 niet verloren mocht gaan.

Collectie CODA Museum
In de depots van CODA Museum ligt een bescheiden aantal voorwerpen uit de oorlogsjaren. Op de website van Collectie Gelderland kunt u deze collectie online bekijken.

Collectie Gelderland
Op www.collectiegelderland.nl hebben 25 Gelderse musea hun collectiecatalogus geplaatst. Onder hen zijn verschillende musea met belangrijke collecties met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, o.a. het Airborne Museum, het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek, de Aaltense Musea, en het Nederlands Politiemuseum.
Klik hier om alle objecten in Collectie Gelderland te bekijken die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

Een zakje thee surrogaat. (CODA Museum)