Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site
Gedenksteen politiebureau
foto: Albert Cnossen

Gedenksteen politiebureau

In de hal van het politiebureau aan de Europaweg is een gedenksteen aangebracht met twee namen van Apeldoornse politiemensen 'gevallen voor de vrijheid': H. Klein en H. Ouwejan. Het monument is in 1946 geplaatst in het oude politiebureau aan de Deventerstraat, 37 jaar later overgeplaatst naar de Vosselmanstraat en in 2008 ingemetseld in de hal van het hoofdbureau van de Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.

Van georganiseerd politieverzet kon geen sprake zijn in een omgeving waarin zowel de burgemeester als de politieleiding op z'n minst 'deutschfreundlich' was. Een aantal politiemensen heeft echter individueel aan het verzet deelgenomen.

Agent Hendrik Klein is gevangen genomen in verband met verboden wapenbezit. Hij kwam terecht in kamp Vught, waar hij op 9 augustus 1944 is gefusilleerd in het kader van een represaillemaatregel. In de maand augustus en de eerste dagen van september 1944 zijn in Vught enkele honderden personen zonder enig gerechtelijk vonnis op last van de SD gefusilleerd.

Hoofdagent Hendrik Ouwejan was een OD-man (Ordedienst) die zich zeer verdienstelijk maakte bij het verstrekken van informatie aan het verzet. O.a. door een goed contact bij de afdeling bevolking van het gemeentearchief was hij vroegtijdig op de hoogte als er door de SD nieuwe arrestaties werden voorbereid. Ouwejan gaf wapenonderricht met zijn thuis opgeslagen wapens aan zijn eigen goed functionerende verzetsgroep.
Ouwejan zat in 1944 in de leiding van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. In november 1944 werd hij gearresteerd en via de Willem III-kazerne en kamp Amersfoort overgebracht naar Neuengamme. Op 22 april 1945 is hij in Ravensbrück overleden.
Op 17 april 1947 is Hendrik Ouwejan postuum bevorderd tot adjudant bij de gemeentepolitie van Apeldoorn.

Klein en Ouwejan, twee Apeldoornse politiemannen die hun verzet tegen de nazi's met de dood moesten bekopen.

Klik op onderstaande afbeeldingen om die op ware grootte te zien.

No items found.
terug naar overzicht

Draai je telefoon
voor de beste beleving