Contact
contact
Locatie en route
route
zoek
Zoek in de site

Nieuws

Herdenking Kruisjesdal op 10 april
foto: Albert Cnossen

Herdenking Kruisjesdal op 10 april

Het is alweer 79 jaar geleden dat zich in de bossen van Hoog Soeren een drama voltrok. Zestien verzetsstrijders vonden de dood op donderdag 12 en vrijdag 13 april 1945, een paar dagen voor de bevrijding van Apeldoorn op 17 april.

Het oorlogsmonument 'Kruisjesdal' te Hoog Soeren is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsmensen die hier door de bezetter zijn vermoord. Het monument werd in april 1986 geadopteerd door leerlingen van groep 7 van De Parkenschool. De school vindt het van groot belang de herinnering aan dit drama aan kinderen over te dragen.
Dit jaar houden we op woensdag 10 april 2024 de jaarlijkse, symbolische overdracht, waarbij de leerlingen uit groep 8 de zorg voor het monument en de herdenking overdragen aan de leerlingen uit groep 7.  
Er wordt een waardig en officieel karakter aan deze overdracht gegeven door een plechtigheid bij het monument, die vergezeld gaat van een kranslegging door de leerlingen van de groepen 7 en 8.
Vanwege de beperkte ruimte bij het monument is dit een besloten bijeenkomst, alleen voor genodigden.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur:  Ontvangst van nabestaanden van de gesneuvelden, familie en genodigden op school.
10.30 uur:  Vertrek met auto’s van school naar Hoog Soeren.
11.00 uur:  Overdracht van het monument aan de leerlingen van groepen 7 en 8.
11.30 uur:  Vertrek met auto’s naar Hotel Hoog Soeren, waar nog gelegenheid is om met elkaar na te praten.

Op de website van de school is een aparte webpagina ingericht over het monument en de geschiedenis van het Kruisjesdal.

terug naar overzicht

Draai je telefoon
voor de beste beleving