Lesmateriaal

Op deze pagina vindt u allerlei informatie die gebruikt kan worden bij de lessen over de Tweede Wereldoorlog. Zo is er lesmateriaal beschikaar over plaatselijke en algemene gebeurtenissen tijdens de oorlog. Zijn er tips voor uitstapjes en excursies in en rond Apeldoorn te vinden en een lijst met verschillende webadressen die meer informatie geven over de oorlog. Veel plezier!

Digitale lesbrief Apeldoorn4045

De digitale lesbrief Apeldoorn4045 daagt leerlingen uit op zoek te gaan naar sporen van de oorlog in hun eigen omgeving: zichtbare sporen in de vorm van monumenten – daarvan zijn er veel in Apeldoorn; waarvan er bovendien veel zijn geadopteerd door Apeldoornse scholen; onzichtbare sporen in de vorm van plekken waar een verhaal aan vastzit en van herinneringen die veel mensen nog hebben aan de oorlog.
Door de lesbrief koppelen leerlingen de verhalen van de oorlog aan plekken en mensen in hun eigen omgeving, in het heden. Zo ontdekken ze dat de oorlog weliswaar 70 jaar geleden eindigde, maar dat de gebeurtenissen van toen ook nu nog op allerlei manieren doorwerken en relevant zijn.
Apeldoorn4045 vormt voor de scholen tevens een gemakkelijke en logische ingang naar andere educatieve materialen en activiteiten die in Apeldoorn zijn gerealiseerd of nog worden gerealiseerd rond het oorlogsthema. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het project Hanna's Reis, aan de website apeldoornendeoorlog.nl en aan de educatieve plannen rond de voormalige schuilkelder van Seyss Inquart.
Het pakket sluit aan bij de bestaande erfgoedwebsite geheugenvanapeldoorn.nl.

Voor groep 7 en 8 BO en 1e en 2e klas VO
Ontwikkeld door Alex Bakker in opdracht van de Stichting Bevrijding ’45, in samenwerking met CODA, Vereniging Oud Apeldoorn en vertegenwoordigers van het Apeldoornse onderwijs.

Apeldoorn4045 is ontwikkeld door de Stichting Bevrijding '45 in samenwerking met CODA en financieel mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, en door het V-fonds.

Vier Apeldoornse kinderen en hun bevrijders, april 1945

Jeugdboek Hanna's reis

Het jeugdboek 'Hanna’s reis' vertelt het verhaal van Hanna, een 15-jarig arm Joods meisje dat in de oorlog met haar familie in Amsterdam woont. De bekende auteur Martine Letterie schreef dit leesboek in opdracht van CODA met als centraal thema de ontruiming van de joods psychiatrische inrichting Het Apeldoornse Bosch op 22 januari 1943. Speciaal voor scholen is een bijbehorende educatieve lesdoos samengesteld waarmee leerkrachten en leerlingen (11-14 jaar) samen op zoek kunnen naar de feiten achter dit intrigerende jeugdboek. Met behulp van diverse werkbladen en bronkaarten leren de scholieren de emoties van het boek te koppelen aan de werkelijke geschiedenis, de jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Meer informatie over boek en lespakket 'Hanna's reis' treft u aan op www.hannasreis.nl.

Zowel het educatieve materiaal als het boek is te bestellen via www.coda-apeldoorn.nl/winkel/webwinkel. Het pakket kost € 25.
Het pakket gaat er van uit dat leerlingen Hanna’s reis gelezen hebben; dit boek is eveneens in de CODA webwinkel te verkrijgen en kost €14,95.

Reacties uit het onderwijs op 'Hanna's reis':

Alex Kooij (pcbs De Sjofar):
“Ik vind het belangrijk dat "mijn kinderen" met behulp van de DVD de geschiedenis van de WO2 kunnen HOREN uit de mond van een echt mens en niet alleen nog maar kunnen lezen over de mensen van voorbij.”

Jan Huizinga (clusterdirecteur pcbs De Regenboog):
"De Tweede Wereld Oorlog komt steeds verder van ons af te staan doordat het al zoveel jaren geleden was dat er oorlog was in Nederland. In de jaren 1940 - 1945 zijn er veel verschrikkelijke dingen gebeurd. Wij, naoorlogse generaties, kunnen ons dat niet voorstellen. Wat we steeds horen van degenen, die de oorlog wel meemaakten is "Dat nooit meer!" Dat is ook onze maatschappelijke en onderwijskundige opdracht. Het boek "Hanna's Reis" en het daarbij horende project maakt één van de grote verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog, namelijk de Jodenvervolging, specifieker, de ontruiming van "Het Apeldoornsche Bosch" toegankelijk en begrijpelijk. Zeker ook voor de jongste generaties een must." 

Janny van Asselt (docent verpleegkunde Aventus):
“Wij vinden het lespakket “Hanna’s reis” van toegevoegde waarde voor onze opleiding MMZ. Onze studenten gaan zich verdiepen in de onvoorstelbare situatie van opgesloten zijn en je bewoners(cliënten) in de steek laten. Voor welke keuze zou jij gaan? Verpleegkundigen en begeleiders gaan nadenken hoe ze omgaan met dit kritische/ethische dilemma.”

Jij en de Oorlog

Voor kinderen is er binnen Apeldoorn en de oorlog een aparte website. Deze heet Jij en de Oorlog.
Hier kunnen kinderen allerlei informatie vinden over de Tweede Wereldoorlog. Materiaal voor spreekbeurten, werkstukken en literatuurlijsten, leesboeken en informatie over verschillende monumenten in Apeldoorn die geadopteerd zijn door verschillende scholen.

Films en TV series

Hieronder staat een lijstje met verschillende afleveringen die als thema de Tweede wereldoorlog hebben. Bij alle sites krijg je wanneer als zoekopdracht de Tweede Wereldoorlog geeft een lijst met afleveringen over de oorlog.

Het klokhuis
Vroeger en zo
HistoClips
schooltv

Websites

Meer informatie over de Tweede Wereldoorlog?
Bezoek dan een van de onderstaande sites:

http://www.entoen.nu/tweedewereldoorlog
www.tweedewereldoorlog.nl
WO2 Yurls (informatie en lessen WO2)

Gastdocenten en -sprekers

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden bemiddelt tussen mensen die de oorlog hebben meegemaakt en daarover willen vertellen en het onderwijs.