Archief: Nieuws

Herinneringen aan de oorlogsjaren in Loenen

De oorlog heeft het dorpje Loenen niet onberoerd gelaten. Jan Janssen en Adriaan Klomp van Stichting Historie Loenen gingen in gesprek met oudere Loenenaren over het oorlogsverleden, bundelden deze informatie en besloten deze verzameling gesprekken verder uit te werken en in boekvorm uit te brengen. Loenen en de bossen er omheen zijn een geheel. In de oorlogsjaren vormde dat een schuilplaats voor...

Nieuw boek 'Straatnamen voor verzetsstrijders'

In februari 2019 verschenen: het boek 'Straatnamen voor verzetsstrijders eerbetoon in een nieuwe wijk', geschreven door de werkgroep Gedenken/Herdenken. Sinds begin 2019 is er een nieuwe woonwijk in Apeldoorn-Zuid, waarin de twaalf straten zijn vernoemd naar verzetsstrijders: mannen en vrouwen, van alle rangen, standen en leeftijden, burgers en militairen. Enkelen overleefden de oorlog, de meest...

Micha de Winter herdenkt Apeldoornsche Bosch

Op 28 januari 2019 heeft professor Micha de Winter (zoon van een oud-medewerker van het Apeldoornsche Bosch) in zijn toespraak de lotgevallen van zijn familie in relatie tot het Apeldoornsche Bosch op indringende wijze naar voren gebracht en een pleidooi gehouden voor een educatief herinneringscentrum op het terrein van 's Heeren Loo Groot Schuylenburg. U kunt professor De Winter's toespraak hier...

Heruitgave boek Arnhem Spookstad

Recent is verschenen bij uitgeverij Sycorax een herdruk van het in 1995 verschenen boek ‘Arnhem Spookstad’ Dat was het resultaat van een project van o.a. Arnhems Dagblad naar aanleiding van de 50e herdenking van de Slag om Arnhem in 1994. Het is een verzameling van ooggetuigeverslagen en herinneringen aan de Slag, de daarop volgende evacuatie en de terugkeer in de totaal vernielde stad. Veel e...

Nieuw jeugdboek van Jan Heerze: GEVAARLIJK GEHEIM

Nieuw jeugdboek van Jan Heerze: GEVAARLIJK GEHEIM Volwassen worden in oorlogstijd Duitsers! Ward remt. Een rood-wit hek staat dwars over de straat. Vier soldaten. Twee overvalwagens. Een van de soldaten wijst op zijn fietstassen. ‘Aufmachen.’ Wards handen trillen als hij de riempjes losmaakt. De tassen zijn leeg, maar als ze hem fouilleren… September 1942. Ward brengt illegale krantjes ron...

Apeldoornse oorlogskranten online

Apeldoornse kranten uit de oorlogsjaren online Bijna 2.000 kranten uit de oorlogsjaren zijn online te bekijken en te doorzoeken op www.Delpher.nl. De kranten, uit de collecties van CODA Archief en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zijn de afgelopen jaren geconserveerd en gescand. Op Delpher stelt de Koninklijk Bibliotheek miljoenen Nederlandse kranten beschikbaar. Klik ...

Hanna's reis te koop in de CODA winkel

Hanna's reis Het is oorlog en de Joden mogen niets meer van de Duitsers. De Joodse Hanna werkt als dienstmeisje bij een ouder echtpaar. Ze ontmoet Anneke en samen spelen ze een gevaarlijk spel: ik durf wat jij niet durft! Hanna durft meer dan goed voor haar is en wordt regelmatig door de politie opgepakt. Uiteindelijk wordt ze naar het Paedagogium Achisomog gestuurd, een Joods tehuis voor ...

Apeldoorn met 2 luisterstenen opgenomen in 'Liberation Route'

Luisterstenen Liberation Route De steen bij het sluisje (Foto: Jelle Reitsma) Bij het Canadees Bevrijdingsmonument 'de man met de twee hoeden' en  bij het Sluisje zijn zogenaamde luisterstenen geplaatst. Deze stenen verwijzen naar een telefoonnummer. De beller krijgt een verhaal te horen over de gebeurtenissen die in de bevrijdingsdagen op deze plek plaatsvonden of over de speciale betekenis ...

Bunker Seyss-Inquart virtueel te bezoeken

In CODA Centrale Bibilotheek kunnen bezoekers op een multitouch tafel een virtuele tour maken door de bunker van Seyss-Inquart. Deze schuilkelder bevindt zich aan de Loolaan 554 in Apeldoorn waar vanaf het najaar van 1944 tot het eind van de oorlog het hoogste gezag in bezet Nederland zetelde: Rijkscommissaris Seyss-Inquart met zijn staf. Lees meer op de CODA website. [embed]https://youtu.be/zO5I...

Film Dodenherdenking Apeldoorn 2014

Film Dodenherdenking Apeldoorn 2014 De Stichting Bevrijding heeft een registratie laten maken van de dodenherdenking die afgelopen 4 mei plaatsvond in de Grote Kerk en bij het centrale monument 'De man met de vlag' in het Oranjepark. [embed]https://vimeo.com/96169386[/embed]...

Jeugdboek nergens meer veilig

Jeugdboek nergens meer veilig Glasgerinkel. Scheurende geluiden. Een doffe dreun. Als Maaike opkijkt, ziet ze eerst alleen stof. Ze krabbelt overeind. ‘Mamma! Jelle! Pim!’ Daar ligt Jelle, half onder de garagedeur. ‘Maaike, mijn been!’ Aan de andere kant van de ingestorte garage ligt mamma en ze beweegt niet. Maaike verstijft. ‘Help me,’ kreunt Jelle. Arnhem, 17 september 194...

Boek Evacué in Apeldoorn

Evacué in Apeldoorn 1944-1945 Evacué in Apeldoorn een verzameling van ruim vijftig ‘herinneringen’ aan de evacuatie, die zich vooral afspelen in Apeldoorn en omliggende dorpen. Om en nabij de 50.000 Arnhemmers moesten alles achterlaten wat ze bezaten. Waar ze heen gingen moesten ze allemaal zelf maar weten; de autoriteiten suggereerden Apeldoorn en Ede, het zuiden was ontoegankelijk. ‘H...

Foto's 17 april 2016

Viering van de bevrijding van Apeldoorn op 17 april 2016  ...

Volgorde street parade bekend

9 mei Street Parade en Liberation Festival Ter gelegenheid van de viering van 40 jaar bevrijding in 1985 organiseerde de Stichting Bevrijding 45 voor het eerst een parade op de Loolaan en Kerklaan voor Canadese veteranen en veteranen van andere geallieerde strijdkrachten. Sindsdien is dit in elk lustrumjaar herhaald. De Street Parade in 2015 is zeer waarschijnlijk de laatste keer dat dit evenem...

Boek Voor en tijdens de oorlog. Belevenissen van een jongmens uit Apeldoorn

Boek 'Voor en tijdens de oorlog' Maut Kool heeft Duitsland nog als vakantieland gekend voor Hitler aan de macht kwam. Hij zag hoe veel Duitsers in de crisisjaren Hitler het voordeel van de twijfel gaven. Met enkele unieke ervaringen nam hij waar, hoe het Duitse volk door het naziregiem allengs werd gegijzeld. De eerste bezettingsjaren studeerde hij thuis. Het verhaal wordt weer opgepa...