17 april en 4 mei

De werkgroep 17 april en 4 mei heeft jaarlijks tot taak (in het kader van de bevrijding van Apeldoorn):
• het ontsteken van het Bevrijdingsvuur op 17 april (Apeldoorn bevrijd)
• de 'Dodenherdenking' op 4 mei in het Oranjepark
 
De werkgroep is als volgt samengesteld: 
 F. de Heus (Frans), voorzitter
 R. van Brummen (Rob), secretaris
M.  de Bie (Marian), lid
W. van Beek (Wim), lid
H. Harbers (Hans), lid 
G. de Kroon (Gerdien), lid 
D. Pot, (Dorine), lid
C. Scheltens (Corianne), lid

Klik hier om foto's te bekijken van de viering van de viering van de bevrijding op 17 april 2016.

De Stichting steunen

De Stichting Bevrijding '45 is een zogenoemde 'ANBI', een het 'algemene nut beogende instelling'.
Dit betekent dat u een eventuele financiële gift aan de Stichting Bevrijding '45 bij uw belastingaangifte in zijn geheel als aftrekpost mag opvoeren.

Meer over de ANBI-regeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u een gift doen, dan kan dat op rekening NL52 INGB 0008404716
ten name van: Stichting Bevrijding'45.

Het RSIN-nummer van de Stichting is 87.67.221.