Apeldoornsche Bosch

Het Comité Apeldoornsche Bosch is de werkgroep die tot taak heeft jaarlijks, op of rond 21 januari, de herdenking bij het monument Apeldoornsche Bosch in het Prinsenpark te organiseren.

Het Comité is als volgt samengesteld:

T. de Korte (Theo) lid
D. de Leeuw (Donald) lid
B.  Drost (Bea) lid

De Stichting steunen

De Stichting Bevrijding '45 is een zogenoemde 'ANBI', een het 'algemene nut beogende instelling'.
Dit betekent dat u een eventuele financiële gift aan de Stichting Bevrijding '45 bij uw belastingaangifte in zijn geheel als aftrekpost mag opvoeren.

Meer over de ANBI-regeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u een gift doen, dan kan dat op rekening NL52 INGB 0008404716
ten name van: Stichting Bevrijding'45.

Het RSIN-nummer van de Stichting is 87.67.221.