Huisvesting veteranen

De werkgroep Huisvesting is verantwoordelijk voor het huisvesten en begeleiden van Canadese Veteranen in de Regio Apeldoorn en het opzetten en in stand houden van een centrale meldkamer / ontmoetings- en coördinatiepunt, genaamd de Canadian Club.
Deze werkgroep is alleen in de lustrumjaren actief.

De werkgroep is samengesteld als volgt:

A. Menninga (Anita)   voorzitter

H. van Elburg   lid

 Chr. van de Kamp   lid

 D. ten Voorde (Dinie)   lid

M. ten Voorde-Wessels   lid

De Stichting steunen

De Stichting Bevrijding '45 is een zogenoemde 'ANBI', een het 'algemene nut beogende instelling'.
Dit betekent dat u een eventuele financiële gift aan de Stichting Bevrijding '45 bij uw belastingaangifte in zijn geheel als aftrekpost mag opvoeren.

Meer over de ANBI-regeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u een gift doen, dan kan dat op rekening NL52 INGB 0008404716
ten name van: Stichting Bevrijding'45.

Het RSIN-nummer van de Stichting is 87.67.221.