Huisvesting veteranen

De werkgroep Huisvesting is verantwoordelijk voor het huisvesten en begeleiden van Canadese Veteranen in de Regio Apeldoorn en het opzetten en in stand houden van een centrale meldkamer / ontmoetings- en coördinatiepunt, genaamd de Canadian Club.
Deze werkgroep is alleen in de lustrumjaren actief.

De werkgroep is samengesteld als volgt:

I. Cornelissen (Iris) voorzitter
H. van Elburg  (Henk) lid
Chr. van de Kamp  (Chris) lid
W. Krop (Willem) lid
D. ten Voorde (Dinie) lid
M. Wessels  (Marieke) lid

De Stichting steunen

De Stichting Bevrijding '45 is een zogenoemde 'ANBI', een het 'algemene nut beogende instelling'.
Dit betekent dat u een eventuele financiële gift aan de Stichting Bevrijding '45 bij uw belastingaangifte in zijn geheel als aftrekpost mag opvoeren.

Meer over de ANBI-regeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u een gift doen, dan kan dat op rekening NL52 INGB 0008404716
ten name van: Stichting Bevrijding'45.

Het RSIN-nummer van de Stichting is 87.67.221.