Remembrance Day

De werkgroep Remembrance Day heeft tot taak jaarlijks rond 11 november, met steun van de Stichting Bevrijding '45, een herdenking bij het Canadees Nationaal Bevrijdingsmonument (de man met de twee hoeden) in Apeldoorn te organiseren.

De samenstelling van het bestuur van de Royal Canadian Legion Branch 005  is:

G. Hendriks (Gerard) President
M.  Reelick (Martin) Vice-President / Sergeant at Arms
R.  Janssen (Ruud) Second Vice-President
M.  van de Poel (Martin) Treasurer
E.  de Zee (Eelco) Secretary
Y.  Swarthoff-Klein Beekman (Yvonne)  Liaison Officer
D.  Murphy (Danny) Chairman Poppy Campaign

In Apeldoorn staat het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument, een bronzen beeld dat een wuivende figuur met in elke hand een hoed voorstelt. Het monument, een uiting van vreugde en dankbaarheid voor de herwonnen vrijheid, is een blijvend eerbetoon van Nederland aan Canada. Aan Dow’s Lake in Ottawa staat een tweeling monument. Beide beelden, al staan ze gescheiden door een oceaan, symboliseren de blijvende vriendschapsband tussen Nederland en Canada. Beide monumenten zijn door H.K.H. Prinses Margriet onthuld, in Apeldoorn op 2 mei 2000, in Ottawa op 11 mei 2002.
Op de zondag zo dicht mogelijk bij 11 november – Remembrance Day - worden de Canadese militairen herdacht die sneuvelden in de beide wereldoorlogen en bij vredesoperaties. Sinds een aantal jaren vindt bij het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument ter gelegenheid van Remembrance Day een herdenking plaats ter nagedachtenis van de Canadese militairen die hun leven gaven voor de bevrijding van Nederland.

De branch heeft een eigen website www.rcl005.nl

De Stichting steunen

De Stichting Bevrijding '45 is een zogenoemde 'ANBI', een het 'algemene nut beogende instelling'.
Dit betekent dat u een eventuele financiële gift aan de Stichting Bevrijding '45 bij uw belastingaangifte in zijn geheel als aftrekpost mag opvoeren.

Meer over de ANBI-regeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u een gift doen, dan kan dat op rekening NL52 INGB 0008404716
ten name van: Stichting Bevrijding'45.

Het RSIN-nummer van de Stichting is 87.67.221.